Terugkijken Webinars Duurzaamheidstour – Route naar Verduurzaming van de Sport

Webinars

Milieuvriendelijk beheer grassportvelden, 8 september 2020 (link naar webinar)

In dit Webinar geeft Lukas Florijn (IenW) een toelichting op de huidige en aankomende wet- en regelgeving over milieuvriendelijk beheer van grassportvelden. Vervolgens biedt Ernst Bos (Ernst Bos advies) u in zijn presentatie handvatten voor het beheer van grassportvelden op een milieuvriendelijke manier en het Webinar sluit af met een presentatie van Jaap Verhagen (gemeente Zutphen) over hoe zij als gemeente het beheer op een milieuvriendelijke manier hebben georganiseerd in samenwerking met sportclubs.  Dit webinar is hier terug te kijken.

De afzonderlijke presentaties zijn tevens beschikbaar om na te lezen, deze vind u hieronder:

CO2 arme sport, aan de slag met de warmtetransitie, 8 oktober 2020 (link naar webinar)

Deze webinar trapt af met een korte introductie door Michael Poot (KCSB) over de routekaart verduurzaming sport en de opgave waarvoor we staan als het gaat om het behalen van de Klimaatakkoord doelstellingen. Vervolgens neemt Roy Blokvoort (ECW) u mee in de RES, transitievisie en wijkaanpak. Wat dit voor gemeenten en clubs betekent als eigenaar van (sport)vastgoed en welke mogelijkheden er zijn om vastgoed te verduurzamen.  Daarna pakt Jeroen Roos (Infinitus Energy Solutions) het over en neemt u mee in de praktijkcase Energyhub Aalsmeer: Een slimme uitwisseling van warmte en koude tussen een datacenter, een zwembad, een kwekerij en een kinderopvang waarna het webinar word afgesloten door Roel Wever (CFP Green Buildings) die middels twee praktijkcases van een buitensportaccommodatie en roeivereniging uitlegt wat het technisch en financieel betekent om te verduurzamen. Dit webinar is hier terug te kijken.

De afzonderlijke presentaties zijn tevens beschikbaar om na te lezen, deze vind u hieronder:

Circulair denken en handelen in de sport, van inkoop tot financiering, 19 november 2020 (link naar webinar)

Vrijwel iedereen weet zo langzamerhand dat het oneindig gebruik van nieuwe materialen niet haalbaar is in onze maatschappij. Als we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien, heeft dat natuurlijk negatieve gevolgen voor de aarde. Er is een noodzaak tot verantwoord omgaan met het materiaal dat we in de sport gebruiken, voor bouw van accommodaties en velden tot de pillonen en kantinestoelen die we gebruiken. Het nieuwe uitgangspunt is dat we producten en materialen gebruiken die na gebruik kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden. Oftewel: de producten van nu zijn de grondstoffen voor later. Zo helpen we het afvalprobleem op te lossen en verkleinen we de CO2 voetafdruk van de sportsector. Circulariteit is daar de term voor.

Maar hoe breng je circulariteit tot uiting in je projecten? Hoe kun je daar in je inkooptrajecten eenduidig op scoren en wat betekent dit voor het financieringsplaatje? In dit Webinar geven we u handvatten mee om circulariteit in uw werkomgeving een basisplek te geven, zodat nu en in de toekomst uw sportaccommodaties en materialen duurzaam hergebruikt kunnen blijven worden. Dit webinar is hier terug te kijken.

De afzonderlijke presentaties zijn tevens beschikbaar om na te lezen, deze vind u hieronder:

Werken aan een klimaat adaptieve sportomgeving 14 januari 2021 (link naar webinar)

In de routekaart is aandacht voor de klimaat adaptieve sportomgeving. Het inrichten van een klimaat adaptieve sportomgeving overstijgt in feite de hiervoor genoemde onderdelen van de Routekaart. In deze sportomgeving is CO2 reductie, het circulair gebruik van materialen en het uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen een vanzelfsprekendheid. In dit webinar is ingegaan op wat een klimaat adaptieve sportomgeving betekent en is een aantal voorbeelden toegelicht. Bekijk hieronder de webinars en video’s.

Webinar van 11 februari 2021: Voldoen aan zorgplicht binnen de sport (link naar webinar)

De aandacht voor het milieu bij de aanleg en het onderhoud van sportvelden is van wezenlijk belang. Dat geldt ook voor kunstgrasvelden. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te houden. In dit webinar gaan we dieper in op zorgplicht binnen de sport. Het webinar is hier terug te kijken. De afzonderlijke presentaties zijn tevens beschikbaar om na te lezen, deze vind u hieronder:

Van afval naar grondstof binnen de sport – webinar 15 april 2021 (link naar webinar)

In dit webinar is door Rijkswaterstaat ingegaan op het programma VANG-buitenhuis. Vanuit dit programma is een stappenplan ‘Afvalpreventie en afvalscheiding voor sportclubs’ ontwikkeld door Phi Factory. Tot slot is Rijkswaterstaat ingegaan op de regeling voor SUP (Single Use Plastics) en statiegeld die dit jaar van kracht wordt. Het webinar is hier terug te kijken. De afzonderlijke presentaties zijn tevens beschikbaar en kunnen hier worden ingezien:

Meer informatie

Aan de slag met verduurzaming van sportaccommodaties meer informatie voor u als gemeente, sportverenigingen en/of sportondernemer is te vinden op www.duurzamesportsector.nl