Tiende Nationale Diabetes Challenge van start

De inschrijving voor wandelgroepen voor de Nationale Diabetes Challenge (NDC) in 2024 is vanaf nu mogelijk. De Bas van de Goor Foundation organiseert voor de 10e keer op rij deze uitdaging om mensen met diabetes of een verhoogd risico daarop in beweging te brengen en aan hun gezondheid te werken. Sport-, welzijn-, beweeg- en zorgprofessionals kunnen zich vanaf nu inschrijven voor één of meerdere wandelgroepen en aan de slag gaan met de voorbereidingen via www.nationalediabeteschallenge.nl.

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders beweegt onvoldoende, volgens de richtlijnen die de GGD en gemeenten hanteren. Veel mensen die weinig bewegen vinden het lastig om zelfstandig meer te bewegen en dat ook vol te houden. De Nationale Diabetes Challenge is door de Bas van de Goor Foundation ontwikkeld om mensen met diabetes of een verhoogd risico daarop in beweging te brengen.

Bas van de Goor aan het woord: “Dit jaar is het wel extra speciaal. We organiseren de NDC voor de 10e keer. Waar we begonnen met 20 mensen in beweging te brengen samen met zorgverleners, hebben we de afgelopen jaar ruim 50.000 mensen in beweging gebracht via domeinoverstijgende samenwerking in de wijk. De NDC helpt mensen echt om stappen te zetten in een gezondheid. Dit jaar hebben we ook onze doelgroep verbreed van alleen focus op mensen met diabetes, naar ook focus op mensen met een hoog risico zoals: ouderen, mensen met obesitas, mensen met hart- en vaatziekten en mensen met een migratieachtergrond.”

Gezamenlijke organisatie

Gedurende 20 weken wandelen professionals, op veel plekken in Nederland, één keer per week mee met een groep deelnemers om samen te werken aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. Een wandelgroep kan door iedere beweeg-, sport-, welzijns en zorgprofessional worden opgestart. Uit de praktijk is bekend dat het ideaal is als deze disciplines samenwerken waarbij ieder zijn eigen rol heeft. Zorgverleners verwijzen mensen dan actief door naar de NDC-wandelgroepen die buurtsportcoaches, wandeltrainers of welzijnswerkers organiseren. Zij begeleiden de wandelingen. Daarmee sluit de NDC aan bij de ambities rondom domeinoverstijgend samenwerken uit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De Bas van de Goor Foundation ondersteunt de wandelgroep met materialen, communicatie en trainingsschema’s. Aanmelden van wandelgroepen kan vanaf nu. Het wandelen in de groepen start eind april 2024. Tot die tijd heeft de locatie tijd om alles voor te bereiden en deelnemers te werven. Op 28 september sluit de Nationale Diabetes Challenge af met een feestelijk festival in het Openlucht Museum in Arnhem. Hier komen alle wandelaars uit het hele land samen om de afstand te wandelen waar ze voor getraind hebben.

Bewegen is belangrijk, zeker voor mensen met (een verhoogd risico op) diabetes

De NDC is ontwikkeld om de drempel naar meer bewegen te verlagen en het groeiende probleem van inactieve mensen en toenemende mensen met diabetes aan te pakken. Wie te weinig beweegt en te veel zit, heeft een verhoogde kans op onder andere diabetes. Inmiddels zijn er meer dan 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes. Daarnaast zijn naar schatting ook nog eens 1,1 miljoen Nederlanders en nog vele miljoenen met een verhoogde kans op diabetes type 2. Uit onderzoek blijkt dat voldoende bewegen helpt om diabetes type 2 te voorkomen. Wandelen kan altijd en op verschillende niveaus, waardoor het voor iedereen een goede manier is om te starten met bewegen.

Succesvolle beweeginterventie

De afgelopen jaren bleek hoe succesvol deze beweeginterventie is voor mensen die begeleiding nodig hebben om te starten met meer bewegen. Ook in 2023 heeft de NDC opnieuw haar impact vergroot en een mooie groei van het aantal deelnemers en locaties doorgemaakt. Met alle lokale organisatoren op bijna 300 locaties door heel Nederland zijn bijna 4800 mensen op een laagdrempelige manier in beweging gebracht. Zelfs 94% gaat na de NDC door met bewegen. Afgelopen jaren hebben al ruim 15.000 mensen op deze manier de stap gezet naar meer beweging.

Het programma geeft voorlichting en is daarnaast een sociale activiteit waar wandelaars elkaar leren kennen. Naast de nieuwe verbindingen tussen buurtbewoners, ontstaan er dankzij de Nationale Diabetes Challenge ook connecties tussen deelnemers en professionals en tussen professionals onderling. Daarmee levert de challenge zowel fitheid bij de wandelaars als verbetering in de samenwerking tussen professionals op.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Novo Nordisk en Menzis zijn de vaste partners van de Nationale Diabetes Challenge.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op www.nationalediabeteschallenge.nl of neem deel aan één van de (online) informatiebijeenkomsten die in januari en februari worden gehouden over het starten van een eigen wandelgroep.

Bron: Nationale Diabetes Challenge

, , , , ,

Geplaatst op: 18 januari 2024