Twee consortia binnen MOOI in Beweging binnenkort van start

In de eerste subsidieronde van het programma MOOI in Beweging zijn twee consortia gehonoreerd op de thema’s meer en beter bewegen van het jonge kind én veilige sportomgeving voor (jeugdige) topsporters. De consortia gaan naar verwachting in april 2024 aan de slag.

Meer en beter bewegen van het jonge kind (0-3 jaar)

Binnen het wicked problem ‘Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit’ (wicked problem 2) is een multidisciplinair consortium gehonoreerd dat onderzoek gaat doen naar hoe beweging en motorische ontwikkeling van 0-3 jarige kinderen kan worden ondersteund. Het consortium met de naam ASAS (Actief Systeem voor een Actieve Start) bestaat uit 12 deelnemende partijen en wordt geleid door Jessica Gubbels van de Universiteit Maastricht.

Het kind en gezin staan in dit project centraal maar ook andere organisaties rondom het jonge kind zijn betrokken in het project. De nadruk ligt op het behouden van de intrinsieke beweegdrang van deze jonge kinderen.

Meer en beter bewegen van het jonge kind (3-6 jaar)

Naast financiering voor onderzoek en innovatie voor 0-3 jaar is er binnen de subsidieoproep ‘Meer en beter bewegen van het jonge kind’ ook ruimte gereserveerd voor financiering van een consortium voor de doelgroep 3-6 jaar. In deze subsidieronde is voor deze doelgroep geen aanvraag gehonoreerd.

Naar verwachting gaat de subsidieoproep eind februari opnieuw open specifiek voor de doelgroep 3-6 jaar met het streven dat ook daar later dit jaar een consortium van start gaat.

Veilige sportomgeving voor (jeugdige) topsporters

Binnen het wicked problem ‘Vergroten en zichtbaar maken van maatschappelijk waarde topsport’ (wicked problem 4) start het consortium ROCIES: Rose of Culture in E/Elite sport. Onder leiding van Froukje Smits van de Hogeschool Utrecht wordt in dit project in twee labs (multi topsport campus Traiectum en Esport organisaties) onderzocht hoe (E)topsportorganisaties de (culturele) transitie van ‘prestaties centraal’ naar ‘sporter centraal’ maken. Het leveren van topsportprestaties blijft belangrijk, maar de topsportcultuur moet eveneens goed zijn voor optimale ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van (E)topsporters. Hiervoor is het ‘Rose Of Culture In E/Elite Sport’, ofwel het ROCIES-model ontworpen. In dit model vormt wetenschappelijke kennis de basis voor een integrale aanpak, dat onder andere bestaat uit het spelen van een fysieke serious game, waarmee spelenderwijs eindgebruikers worden betrokken.

Programma MOOI in Beweging

Met het programma MOOI in Beweging brengen we een beweging op gang die eraan bijdraagt dat onderzoek naar en de innovaties op het gebied van sport en bewegen steeds beter aansluiten bij de praktijk. Dat doen we met een missiegedreven aanpak: vraag gestuurd vanuit de maatschappij. De wicked problems zijn de basis van het programma en startpunt voor onderzoek en innovatie. We voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF en werken daarin samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Kenniscentrum Sport en Bewegen, Watertoren-overleg (verband van hoogleraren sport met vertegenwoordiging uit Hogescholen en UMC’s), Lectorenplatform Sport en Bewegen, Sportinnovator en NOC*NSF.

Meer informatie over de wicked problems

, , , ,

Geplaatst op: 30 januari 2024