Update COVID-19 en sport 17 februari 2021

In deze update informeren we u over een aantal lopende onderwerpen die relevant zijn voor u.

Regeling SPUK-stimulering sport (btw)

De deadline voor de aanvraag Regeling SPUK stimulering sport van uiterlijk 1 maart nadert snel. Van het ministerie van VWS hebben wij begrepen dat nog lang niet alle gemeenten hun aanvraag hebben ingediend. Hoewel wij aannemen dat u hiermee volop bezig zult zijn, dachten wij dat het toch verstandig is om u hierop te attenderen.

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

12 februari jl. stuurden de minister en staatssecretaris van VWS – respectievelijk Hugo de Jonge en Paul Blokhuis – een brief over de effecten van de stevige maatregelen die behalve tot economische schade leiden, ook grote impact hebben op het sociaal en mentaal welzijn van mensen.

Doel is om waar mogelijk in deze fase van de pandemie te starten met het beperken van die negatieve effecten en zo ook te proberen structurele schade zo veel mogelijk te voorkomen. Naast de economische steunpakketten is daarom nu ook een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Het pakket is mede namens de minister van SZW, de minister van OCW, de minister van BZK en Koninkrijksrelaties, de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van EZ en Klimaat gepresenteerd.

Het pakket heeft een omvang van 200 miljoen euro en bestaat uit drie actielijnen:

  1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd;
  2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen;
  3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl.

Sport en bewegen hebben een belangrijke plaats in deze lijnen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nadere detaillering van het pakket van maatregelen. Vereniging Sport en Gemeenten is daarin nauw betrokken en trekt ook samen op met VNG. Zodra er meer bekend is zullen wij u daarover uiteraard direct informeren. Onze inschatting is dat dit nog enkele weken zal duren.

Aanvulling topsportlocaties

Zoals bekend is er voor een beperkte groep topsporters een uitzondering gemaakt om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. Er is recent een uitbreiding van de lijst topsportlocaties gemaakt. Via de link in deze brief kunt u deze raadplegen.

SPUK-zwembaden en ijsbanen

U bent op verschillende momenten geïnformeerd over de compensatieregeling 2020 en Q1 en Q2 2021 voor zwembaden en ijsbanen. U heeft als gemeente hiervoor een lijst van zwembaden en ijsbanen ontvangen en daar in voorkomende gevallen ook andere met name publiek toegankelijke zwembaden (= voorwaarde) aan toegevoegd. Hier treft u daarom een geactualiseerde lijst met daarin de nieuwe accommodaties die ook voor compensatie in aanmerking zullen komen. Overige aangemelde accommodaties zijn dus afgevallen voor deze regeling.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

, , ,

Geplaatst op: 18 februari 2021