Update COVID-19 en sport 19 november 2021 – belangrijke extra mededeling over CTB-verplichting zwembaden

Wij geven u deze extra update COVID-19 en sport specifiek met betrekking tot de CTB-verplichting voor mensen van 18 jaar en ouder in zwembaden.

Waarom deze update?

Op 18 november jl. heeft de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) een brief gestuurd aan alle burgemeesters in Nederland. In dat schrijven stelt men:
“…De VSG volgt nadrukkelijk de lijn van VWS en demissionair minister Hugo de Jonge, blijkt uit een verzonden mailing onder gemeentes (vanuit de directeur van VSG). De gemeentes zouden echter officieel af moeten gaan op de wet- en regelgeving van de VNG…”. De brief gaat vervolgens verder met een juridische onderbouwing van dat verhaal. Wij gaan verder kortheidshalve niet in op de strekking van deze stelling en de rest van het schrijven.

Echter sinds afgelopen weekeinde circuleerden soortgelijke brieven in Nederland ook al. Wij hebben die informatie toen ook voorgelegd aan NCTV voor een juridisch inhoudelijke reactie. De brief van gisteren (18 november jl.) hebben wij, en met ons ook meerdere gemeenten en VNG eveneens voorgelegd aan NCTV. Wij hebben daarop inmiddels ook antwoord van hen ontvangen. De juridische reactie van NCTV treft u aan in de bijlage onderaan deze brief.

Protocol zwembaden

Het protocol van de gezamenlijke koepels zoals hieronder vermeld, staat voor het gemak nu ook op Protocol Verantwoord Sporten – NOCNSF. Deze specifieke sportprotocollen komen uiteraard tot stand in nauwe samenwerking met NOC*NSF, de sportbonden, de Professionele Ondernemers Sport (fitness sector e.d.), VWS directie sport en NCTV. Ook de rijksoverheid verwijst naar deze website en ziet deze protocollen als leidend.

Wij hechten er belang aan u daarbij te melden dat dit schrijven in nauw overleg tot stand is gekomen met het ministerie van Veiligheid en Justitie (het NCTV), het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport directie sport en VNG. Dat geldt overigens voor al onze updates met betrekking tot COVID-19. Tevens is goed om te weten dat onze specifieke updates met betrekking tot de zwembaden in Nederland altijd tot stand komen in samenwerking met de vereniging van werkgevers zwembaden (WIZZ), De Nationale Raad voor de Zwemveiligheid (NRZ), de KNZB, De Vaktechnische Vereniging van Zwembaden (VTZ) en de HISWA-RECRON (sauna’s en recreatieparken en zwembaden). Gezamenlijk met de gemeentelijke accommodaties nagenoeg alle publiek toegankelijke zwembaden dekkend in Nederland.

Informatie

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

, , ,

Geplaatst op: 20 november 2021