Update COVID-19 en sport 4 november 2021

Dinsdag 2 november jl. was er weer een persconferentie van de minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd die per zaterdag 6 november ingaan.

Hierbij informeren wij u over de maatregelen en enkele andere relevante punten zodat u zich hierop optimaal kunt voorbereiden.

De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november a.s.

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties;
 • Dit geldt voor sporters en publiek;
 • Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt een verplichte CTB-check vanaf 13 jaar. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen;
 • Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.

Financieel

Met de directie sport van het ministerie van VWS is afgesproken dat, indien er aantoonbare financiële schade is als gevolg van de COVID-19 maatregelen, wij met elkaar daarover in gesprek zullen gaan.

Hoe kunnen gemeenten sportaanbieders ondersteunen?

Voor veel sportclubs en andere sportaanbieders is de CTB-check een behoorlijke uitdaging. De vele vrijwilligers en professionals in de sport doen al ruim 1,5 jaar enorm hun best om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te houden. Juist nu is sporten en bewegen een onderdeel van de oplossing.

Gemeenten is gevraagd sport en beweegaanbieders zo goed mogelijk te helpen en zo het sporten voor iedereen mogelijk te houden. Enkele voorbeelden die wij nu al zien zijn:

 • Financiële regeling voor het inzetten van professionele controleurs/-beveiligers;
 • Extra uitleg van de regels passend bij de eigen locatie;
 • Trainen in het aanspreken van mensen;
 • Eén telefoonnummer dat gebeld kan worden als het uit de hand dreigt te lopen;
 • (digitale) bijeenkomst organiseren om vragen te beantwoorden. Daarbij zijn meerdere experts aanwezig, zoals bijvoorbeeld de wijkagent;
 • Een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor hulpvragen vanuit de sport;
 • Delen van goede voorbeelden van andere sportaanbieders en elkaar daarover in contact brengen.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

,

Geplaatst op: 5 november 2021