Update COVID-19 en sport, gevolgen voor sport, 26 november 2021

Vanavond 26 november 2021, is er wederom een persconferentie geweest van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. De maatregelen gaan in op zondag 28 november 2021 om 05.00 uur.

De afgelopen weken zijn wij met het ministerie van VWS directie Sport, NOC*NSF en het Platform Ondernemers in de Sport, als altijd intensief opgetrokken om de alsmaar oplopende besmetting met COVID-19 het hoofd te kunnen bieden en anderzijds vooral ook sport en bewegen, binnen en buiten voor iedereen mogelijk te houden. Hoewel wij juist nu de sociale-, mentale- en gezondheidswaarde van sport en bewegen als essentieel zien, hebben wij begrip voor de genomen maatregelen die de sportdeelname weliswaar bemoeilijken, maar de besmettingen hopelijk fors zullen doen dalen.

Met deze update willen wij u informeren over de belangrijkste maatregelen. Het betreft met name het volgende:

 • De maatregelen van 13 november blijven gehandhaafd;
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk;
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Op de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen. Zie ook hier;
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • Topsporters (zoals die sinds medio december 2020 zijn gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Zonder publiek;
 • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
 • Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen. Zie ook hier), zoals in de sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn;
 • Zwembaden: houd 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder mensen binnen zijn (100% van de 1,5 metercapaciteit kan gebruikt worden of 1 persoon per 5 m2;
 • Zwembaden zijn dicht tussen 17.00 en 05.00, ook voor zwemles.

Financieel

Met het ministerie van VWS directie sport hebben we afgesproken dat de eerdere ingezette regelingen om de financiƫle consequenties van deze COVID-19 maatregelen te compenseren, weer gebruikt zullen worden. De heer Mark Rutte gaf tijdens de persconferentie van hedenavond aan dat dit vooralsnog geldt tot het eind van dit jaar. Het gaat daarbij o.a. om de TASO (sportverenigingen) TVS (gemeenten voor kwijtschelding huur) en SPUK IJZ (ijsbanen, zwembaden). Hiervoor is 35 miljoen beschikbaar. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Dringend beroep op CTB-controle

Eerder deze week heeft NOC*NSF samen met de sportbonden sportclubs dringend opgeroepen om het CTB goed te controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht. Er is een toolkit beschikbaar (https://nocnsf.nl/coronatool) met adviezen en hulpmiddelen die kunnen helpen bij controleren van het CTB.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert buitensportverenigingen dat, wanneer zij de CTB-controle bij bijvoorbeeld de kleedkamers niet kunnen organiseren, deze binnenruimten dan gesloten te houden.

Wat kan een gemeente doen?

Gemeenten is gevraagd sport- en beweegaanbieders zo goed mogelijk te helpen en zo het sporten voor iedereen mogelijk te houden. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • FinanciĆ«le regeling voor het inzetten van professionele controleurs/-beveiligers;
 • Extra uitleg van de regels passend bij de eigen locatie;
 • Trainen in het aanspreken van mensen;
 • Een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor hulpvragen vanuit de sport.

Actualiteit

Via onderstaande links treft u de actuele stand van zaken. De website www.rijksoverheid.nl is actueel bijgewerkt. Op dit moment wordt door de betrokken stakeholders NOC*NSF, Sportbonden, Professionele Ondernemers in de Sport (POS), samenwerkende zwembaden en VSG in overleg met VWS directie sport hard gewerkt aan het aanpassen van de protocollen en Q&A. Deze zullen in de loop van dit weekend gepubliceerd worden.

Uiteraard zullen wij u ook op de hoogte houden van eventuele veranderingen.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze update en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Onze informatie komt tot stand in nauw overleg met het ministerie van VWS en NCTV/J&V, NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemers in de Sport (POS) en in samenspraak met VNG.

, , , , , ,

Geplaatst op: 26 november 2021