Update COVID-19: Uniforme uitleg Veiligheidsberaad noodverordening 14 oktober 2020

Eerder publiceerden wij een update in relatie tot de door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge afgekondigde maatregelen (d.d. 13 oktober jl.), bedoeld om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen die lokaal waren ontstaan door interpretatieverschillen.

Wat wij op dat moment niet konden weten was dat op 19 oktober jl. een aantal van die punten eveneens ‘op tafel’ lag. Eveneens met het streven naar een landelijk uniforme uitleg en toepassing van de Corona-noodverordeningen. In die bijeenkomst van 19 oktober jl. is ingestemd met een aantal interpretaties van verschillende onderdelen uit die noodverordening onder de noemer: een ‘landelijke lijn’.

Hierdoor ontstond echter voor een paar onderdelen die de sport aangaan de situatie dat op de website van de rijksoverheid andere i.c. tegengestelde informatie te lezen is. Dit komt de door iedereen gewenste eenduidige lijn uiteraard niet ten goede.

In overleg met het ministerie van VWS directie sport en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Veiligheidsberaad is nadere afstemming gezocht. De uitkomsten daarvan voor de onderdelen die sport betreffen vindt u hieronder:

Zwembaden op recreatieparken:

  • Voor zwembaden van een hotel, camping en vakantiepark in Nederland geldt nu hetzelfde als voor ‘gewone’ openbaar toegankelijke zwembaden. Voor binnenzwembaden geldt een maximum van 30 personen per afzonderlijke ruimte, of minder als niet iedereen tenminste 1,5 meter afstand kan houden van elkaar. Uitgezonderd van dit maximum zijn jeugdactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar. Dan zijn er geen volwassenen in de ruimte, behalve begeleiders en toezicht.

Individueel sporten 18 jaar e.o.

  • Bij individuele sporten voor mensen van 18 jaar e.o., zoals (baantjes)zwemmen of fitnessen, is het toegestaan om met maximaal 30 personen in een afzonderlijke ruimte te sporten. Uiteraard op tenminste 1,5 meter van elkaar.

Groepslessen 18 jaar e.o.

  • Voor groepslessen voor mensen van 18 jaar e.o., zoals yoga of aerobics, geldt dat er groepjes van maximaal 4 personen gevormd mogen worden en maximaal 30 persoon (exclusief de trainer) op 1,5 meter van elkaar binnen de groepjes en tenminste 1,5 meter tussen de groepjes. De groepjes mogen qua samenstelling niet meer van samenstelling veranderen tijdens het sporten.

Dubbelspel bij tennis

  • Formeel geldt nu dat sporten voor mensen van 18 jaar e.o. in duo’s bijvoorbeeld met squash of koppels met tennis (dubbelen) is toegestaan. Let op! Twee koppels spelen een tennisdubbel wedstrijd en vormen feitelijk een groepje van maximaal 4 personen bestaande uit twee koppels, op tenminste 1,5 meter van elkaar. Dit groepje van 4 personen mag qua  samenstelling dan niet meer veranderen.

Afzonderlijke ruimten met één toegang

  • Een afzonderlijke ruimte is fysiek gescheiden van andere ruimten in een gebouw. In sommige gevallen is er ‘slechts’ één gang die toegang geeft tot die afzonderlijke ruimten. Gescheiden routing werkt dan niet. In dat geval kan een beheerder/exploitant wel de aanvangs- en eindtijden differentiëren, waardoor komende en gaande sporters niet met elkaar mengen.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

, ,

Geplaatst op: 22 oktober 2020