Update Sport en COVID-19: Gevolgen sport aanwijzingsbrief 18 september jl.

Afgelopen vrijdagavond is er een persconferentie geweest van premier Mark Rutte. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd specifiek voor de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Holland-Midden, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht. Dit heeft deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. Na overleg met het ministerie van VWS, hebben we een specifiekere duiding van de aanwijzingsbrief gekregen. Wij hebben gemeend om deze UPDATE COVID 19 te publiceren omdat wij begrepen hebben dat ook in gemeenten buiten de genoemde veiligheidsregio’s veel vragen binnenkomen.

Het betreft de volgende onderdelen:

  • De kwestie van gezelschappen, in de aanwijzing begrensd op 50 personen, geldt NIET in de sport. Dit zou gelden als er teams zouden zijn van meer dan 50 personen (die er in geen enkele sport zijn), of als een groep van meer dan 50 personen met elkaar naar een fitnesscentrum zou gaan, wat niet het geval is;
  • De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat kan in een keer voor een lange periode, bijvoorbeeld: ‘tot eind december 2020 heb ik elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie’;
  • Bij de melding dient aangegeven te worden wie toezicht zal houden op de naleving van de COVID-19-maatregelen.

Bij sport- en fitnessclubs zullen dit in veel gevallen de gebruikelijke coronaverantwoordelijken zijn conform voorschriften uit het protocol Verantwoord Sporten. Gezien de praktijk zal op veel plekken deze rol geïntensiveerd moeten worden en we vragen u daarop toe te zien.

Aangegeven is dat de melding bij de voorzitter van de veiligheidsregio gedaan moet worden. De veiligheidsregio’s die het betreft zullen dit proces zelf vormgeven. Zodra dit duidelijk is verzoeken wij u om dit ook zo actief mogelijk met de sport- en beweegaanbieders in uw gemeente te communiceren. Wij zouden u daarbij willen vragen om wel ook de sport- en beweegaanbieders in uw gemeenten zoveel mogelijk positief te stimuleren zich aan de sportprotocollen te houden, zodat we met z’n allen ook daadwerkelijk kunnen blijven sporten.

Wij zullen net als in voorgaande situaties samen met NOC*NSF en andere sportkoepels ook zo snel mogelijk alle betrokkenen op lokaal niveau van relevante informatie voorzien.

Vragen

Wij kunnen voorstellen dat ook bij u veel vragen van lokale sport en beweegaanbieders binnen kunnen komen. Het is in dat geval goed om deze indien nodig door te verwijzen naar hun respectievelijke (sport)koepels. Deze worden via ons en NOC*NSF in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Bijlagen

Aanwijzing miv 20 september
Gemeenten per veiligheidsregio
QA VWS-sport extra aanwijzing 18 september


, ,

Geplaatst op: 21 september 2020