Verslaglegging en presentaties Werkconferentie

19 juni 2019

Verslaglegging Werksessies

  1. Verkenning Beter Benutten van (buiten)sportaccommodaties
  2. Kosten en opbrengsten van sport en bewegen beter in kaart
  3. Vanuit lokale samenwerking samen sportclubs versterken
  4. Vaardig in bewegen lokaal op de agenda
  5. Gezonde sportomgeving creëren, hoe doe jij dat als gemeente?

Presentaties en aanvullende informatie

Plenaire presentaties

Werksessie Verkenning Beter Benutten van (buiten)sportaccommodaties

Werksessie Kosten en opbrengsten van sport en bewegen beter in kaart

Werksessie Vanuit lokale samenwerking samen sportclubs versterken

  • Presentatie van deze sessie volgt.

Werksessie Vaardig in bewegen lokaal op de agenda

Werksessie Gezonde sportomgeving creëren, hoe doe jij dat als gemeente?


Geplaatst op: 30 juli 2019