Verslaglegging Werksessies en Presentaties werkconferentie

13 juni 2018

Tijdens de werkconferentie die tweemaal per jaar word georganiseerd gaan we samen met vertegenwoordigers vanuit gemeenten en andere stakeholders in werksessies aan de slag met actuele beleidsmatige vraagstukken op het beleidsdomein sport en bewegen. De opbrengst vormt input voor activiteiten, belangenbehartiging, ons platform en onze dienstverlening. De werkconferentie biedt tevens inspiratie aan partners om hun activiteiten hierop aan te sluiten en zo een nog betere bijdrage te leveren aan ‘samen sterk voor lokale sport’. 

Verslaglegging Werksessies werkconferentie

  1. De ontwikkeling van open sportclubs
  2. Beleidsverkenning exploitatiemodellen/(de-)privatisering
  3. Betrekken en faciliteren van ongebonden/anders georganiseerde sporters in de stad
  4. Borging van sport en arbeidsre-integratie binnen lokaal participatiebeleid
  5. Creëren van een veilige fysieke en sociale omgeving voor sport

Presentaties werkconferentie

Plenaire presentaties

Corniel Groenen (Vereniging Sport en Gemeenten/Den Bosch) – Algemene presentatie werkconferentie, opening en terugblik

Jurryt van de Vooren (Sportgeschiedenis.nl) – Stem sport!

Werksessie de ontwikkeling van open sportclubs

Hein Veerman (NOC*NSF) en Rob van den Berg (VSG) – Open Club

Werksessie beleidsverkenning exploitatiemodellen/(de-)privatisering

Remco Hoekman, Corry Floor en Wikke Stam (Mulier Instituut) – Exploitatievormen sportaccommodaties

Werksessie betrekken en faciliteren van ongebonden/anders georganiseerde sporters in de stad

Querian Eijgenstein (VSG) en Corniel Groenen (Den Bosch) – Anders georganiseerde sport in de gemeentelijke beleidspraktijk

Werksessie borging van sport en arbeidsre-integratie binnen lokaal participatiebeleid

Hans Arends (Kenniscentrum Sport) en Jaco Zandhuis (VSG) – Borging van sport en arbeidsre-integratie binnen lokaal participatiebeleid

Werksessie creëren van een veilige fysieke en sociale omgeving voor sport

Willie Westerhof, Marieke Verhaaf (Kenniscentrum Sport) en Ary Hordijk (NOC*NSF) – Creëren van een sociaal veilige sport omgeving


Geplaatst op: 27 juni 2018