Visie & Beleidsplein

Veldsportvoorzieningen

wiro rapport 9

Bois, G. du, & Rijniersce, K. (1981). Veldsportvoorzieningen: wiro rapport 9. Lelystad: Werkgroep Inrichting van Recreatieobjecten in de Openlucht (WIRO).

Sport is in de huidige samenleving een belangrijke plaats gaan innemen. Vooral de laatste jaren is het sporten in een stroomversnelling geraakt. Beoefenden in 1972 2,4 miljoen Nederlanders sport in georganiseerd verband, in 1979 waren dat er al meer dan 4 miljoen. Een gevolg van deze toename is een groot tekort aan sportaccommodaties. De afgelopen jaren vond veel onderzoek plaats over de aanleg van sportvoorzieningen. Dit onderzoek duurt nog steeds voort. Over de aanleg en de problematiek van deze objecten is derhalve veel geschreven. Getracht is in dit WIRO-rapport zoveel mogelijk literatuur te bundelen waarvan het accent ligt op de aanleg van veldsportvoorzieningen. Vooral degenen die bij het realiseren van deze voorzieningen betrokken zijn, kan het een wegwijzer zijn in de vele problemen die zich kunnen voordoen.

Uitgever(s): Werkgroep Inrichting van Recreatieobjecten in de Openlucht (WIRO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

G. du Bois
K. Rijniersce

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties
sportinfrastructuur