Visie & Beleidsplein

De lokale overheid en sport overdag

een onderzoek naar de gemeentelijke bemoeiingen met Sport Overdag

Bezouw, I. van (1985). De lokale overheid en sport overdag: een onderzoek naar de gemeentelijke bemoeiingen met Sport Overdag. Dordrecht: Landelijke Contactraad.

Met het onderzoek is beoogd een tussentijdse inventarisatie uit te voeren van de huidige Sport Overdag-projecten op lokaal niveau. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de mate van betrokkenheid van de gemeentelijke overheid bij Sport Overdag en van de wijze waarop de lokale beleidsvormers en -uitvoerders aan hun rol gestalte geven. Tenslotte is ernaar gestreefd de knelpunten boven tafel te halen waarmee de gemeenten bij het Sport Overdag-beleid worden geconfronteerd.

Uitgever(s): Landelijke Contactraad,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Inez van Bezouw

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
participatie
sportbeleid
sportstimulering