Visie & Beleidsplein

Special Heroes in uitvoering

kwalitatief onderzoek naar de uitvoering van het sportstimuleringsprogramma Special Heroes voor cluster 3 onderwijs

Verduin, A. (2012). Special Heroes in uitvoering: kwalitatief onderzoek naar de uitvoering van het sportstimuleringsprogramma Special Heroes voor cluster 3 onderwijs. Haagse Hogeschool, Academie voor Sportstudies: Den Haag.

Deze rapportage doet verslag van onderzoek naar het sportstimuleringsprogramma Special Heroes. Het Mulier Instituut voert in opdracht van Special Heroes een landelijk evaluatie- en monitoringonderzoek uit. Doel van dit aanvullende kwalitatieve onderzoek is inzicht te verkrijgen in het verloop en het proces van het programma Special Heroes om hiermee het kwantitatieve onderzoek naar het programma te onderbouwen. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: welke factoren spelen een rol bij een succesvolle implementatie van het programma Special Heroes bij cluster 3 scholen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van interviews en vragenlijsten met verschillende actoren (vakleerkrachten, combinatiefunctionarissen, trainers, ouders en leerlingen). Er zijn observaties gehouden bij de activiteiten van het programma Special Heroes. De resultaten van dit onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Den Haag,

Download(s)

Special Heroes in uitvoering : kwalitatief onderzoek naar de uitvoering van het sportstimuleringsprogramma Special Heroes voor cluster 3 onderwijs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arnout Verduin

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
kinderen
leerlingen
mensen met een beperking
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een meervoudige beperking
mensen met een verstandelijke beperking
scripties
speciaal onderwijs
sportstimulering