Visie & Beleidsplein

Sportvisserij - kanosport ... samen verder !

een inventarisatie en analyse van de relatie tussen de sportvisserij en kanosport in Overijssel

Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) (1987). Sportvisserij - kanosport ... samen verder !: een inventarisatie en analyse van de relatie tussen de sportvisserij en kanosport in Overijssel. Amersfoort: Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS).

Deze notitie is bedoeld als praatstuk voor het overleg met organisaties en instanties betrokken bij sportvisserij en kanosport, teneinde te komen tot een voor partijen acceptabel gebruik van het binnenwater. In de hoofdstukken 2 en 3 en de kaartbijlagen 1 tot en met 5 zijn de resultaten van het literatuuronderzoek en de inventarisaties over de sportvisserij en de kanosport opgenomen. In hoofdstuk 4 en 5 worden conclusies, knelpunten en oplossingen gepresenteerd.

Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Overijssel
hengelsport
watersporten