Visie & Beleidsplein

The BeweegKuur programme

a qualitative study of promoting and impeding factors for successful implementation of a primary health care lifestyle intervention for overweight and obese people

Helmink, J.H.M., Kremers, S.P.J., Boekel, L.C. van, Brussel-Visser, F.N. van, Preller, L., Vries, N.K. de, ... Maastricht University (2012). The BeweegKuur programme: a qualitative study of promoting and impeding factors for successful implementation of a primary health care lifestyle intervention for overweight and obese people. Family Practice 2012 (pp. i68–i74)

Achtergrond: De BeweegKuur (BK) is een gecombineerde leefstijlinterventie die in de eerstelijns gezondheidszorg wordt uitgevoerd. De BK heeft als doel mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico langdurig meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Het doel van het onderzoek was om factoren te identificeren die implementatie van de BK bevorderen of belemmeren. Methoden: De studie bestond uit 3 focusgroepbijeenkomsten met deelnemers, 15 interviews met zorgverleners, en een focusgroepbijeenkomst met diëtisten. De letterlijke digitale verslagen van de interviews en focusgroepgesprekken werden geanalyseerd met het Nvivo kwalitatieve research software package. Resultaten: Voor sommige deelnemers kwam de uitnodiging om deel te nemen aan de BK als een verrassing omdat er geen sprake was van een concrete gewichtsgerelateerde aandoening. Zorgverleners namen voor deze deelnemers voldoende tijd om uit te leggen dat het programma voor hun geschikt en veilig was. Deelnemers en zorgverleners waren over het algemeen positief over de uitvoerbaarheid van de BK. Conclusies: Zorgverleners en deelnemers waren gemotiveerd om deel te nemen aan het programma, en gaven aan dat het overeenkwam met hun wensen en behoeften. De combinatie van de inhoudelijke elementen 'bewegen' en 'voeding', samen met de multidisciplinaire aanpak, kunnen de BK tot succesvolle interventie maken als rekening wordt gehouden met belemmerende en stimulerende factoren die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.

Uitgever(s): Helmink et. al.,

Download(s)

The BeweegKuur programme : a qualitative study of promoting and impeding factors for successful implementation of a primary health care lifestyle intervention for overweight and obese people

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Judith Helmink
Stef Kremers
Leonieke van Boekel
Femke van Brussel-Visser
Liesbeth Preller
Nanne de Vries
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Maastricht University

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezonde leefstijl
implementatie
interventies
kwalitatief onderzoek
leefstijl
obesitas
overgewicht