Visie & Beleidsplein

Gezonde wijk in praktijk

successen, lessen en tips van experimenten Gezonde Wijk binnen de wijkenaanpak

zorg en sport in de buurt

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2013). Gezonde wijk in praktijk: successen, lessen en tips van experimenten Gezonde Wijk binnen de wijkenaanpak, zorg en sport in de buurt. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Dertien steden hebben de afgelopen drie jaar het experiment 'Gezonde Wijk' uitgevoerd als onderdeel van de wijkenaanpak: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Zaanstad. Zij voeren de experimenten uit met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opzet is de gezondheid van bewoners in wijken met achterstandsproblematiek te verbeteren met een langdurig gezamenlijke aanpak. Dit e-boek bundelt de uitkomsten en ervaringen van de steden. Het geeft voorbeelden en successen uit de praktijk van steden. Het geeft lessen en tips aan woningbouwcorporaties, bestuurders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden om sneller tot gezonde wijken te komen. Een belangrijk instrument waarmee steden aan de slag kunnen is een specifiek voor gezonde wijken ontwikkelde maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze analyse brengt in beeld wat de kosten en baten zijn van de aanpak. Vaak wordt alleen naar de kosten gekeken, maar wat zijn de verwachte maatschappelijke effecten van gezondere bewoners in een stad? Iedere stad kan met het model aan de slag aan de hand van lokale gegevens en inzet.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Gezonde wijk in praktijk : successen, lessen en tips van experimenten Gezonde Wijk binnen de wijkenaanpak : zorg en sport in de buurt

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
wijkaanpak