Visie & Beleidsplein

Toekomstgerichte verkenning van de sportvisserij in Nederland

een bouwsteen ten behoeve van het beleidsvoornemen binnenvisserij 1999 - 2009

Deijck, C. van, Boer, H.A. de, Mol, W.J. de, Verheijen, C.J., Zwart, F.N., & Beentjes, C. (1998). Toekomstgerichte verkenning van de sportvisserij in Nederland: een bouwsteen ten behoeve van het beleidsvoornemen binnenvisserij 1999 - 2009. Werkgroep Toekomstverkenning Sportvisserij.

Beschrijving van de stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen van de belangrijkste thema's binnen de sportvisserij, op grond waarvan aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst. De onderscheiden thema's zijn: positie sportvisserij in de samenleving; participatie; positie in relatie tot ander gebruik; economische betekenis; mogelijkheden voor uitoefening; visstand- / visserijbeheer; kennis, informatie, voorlichting, scholing en educatie; relatie met de overheid.

Uitgever(s): Werkgroep Toekomstverkenning Sportvisserij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

C. van Deijck
H.A. de Boer
W.J. de Mol
C.J. Verheijen
F.N. Zwart
C. Beentjes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
hengelsport