Visie & Beleidsplein

Reader masterclass financiering van sport en gezondheid

Stiggelbout, M., Moonen, B., Kalkman, I., NIGZ, Moonen Sport & Leisure, & NISB Consult (2011). Reader masterclass financiering van sport en gezondheid. Woerden: NIGZ.

Reader behorende bij de Masterclass 'Financiering van Sport en Gezondheid'. Deze masterclass is gehouden op 15 november 2011 en 12 januari 2012. De masterclass had als doel inzicht te geven in de mogelijkheden om (extra) financiering te vinden op het brede terrein van sport en gezondheid. De Masterclass was gericht op ambtenaren sport, gezondheid, recreatie, onderwijs, etc. van gemeenten, beleidsmedewerkers GGD, locale en provinciale sportraden, sportbonden, welzijnsinstellingen, sport- en gezondheidscentra en sportscholen. De reader bevat o.a. de presentaties die die dag gegeven zijn. Deze presentaties geven inzicht in en een overzicht van nationale, provinciale en gemeentelijke subsidiestromen en een uitgeprinte versie van Gezond leven in tijden van schaarste : gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden rond gezonde voeding en beweging.

Uitgever(s): NIGZ, Moonen Sport & Leisure, NISB Consult,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Stiggelbout
Ben Moonen
Ineke Kalkman
NIGZ
Moonen Sport & Leisure
NISB Consult

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
fondsen
fondsenwerving
subsidies