Visie & Beleidsplein

Katwijk in beweging

een leven lang sport & bewegen voor iedereen

sportnota 2012-2017

Gemeente Katwijk (2012). Katwijk in beweging: een leven lang sport & bewegen voor iedereen, sportnota 2012-2017. Katwijk: Gemeente Katwijk.

Nota sportbeleid 2012-2017 van de gemeente Katwijk.

Uitgever(s): Gemeente Katwijk,

Download(s)

Katwijk in beweging : een leven lang sport & bewegen voor iedereen : sportnota 2012-2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Katwijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid