Visie & Beleidsplein

Atlas Europa

planet, people, profit, politics

Evers, D., Hoorn, A. van, Tennekes, J., Vries, A. de, Harbers, A., & Klaver, S. (2006). Atlas Europa: planet, people, profit, politics. Rotterdam: NAI Uitgevers.

Europa: een relatief klein en dichtbevolkt continent. Waar concentreert die landbouw zich en waar is nog ruimte voor natuur? Waar wonen de meeste mensen? Waar in Europa staan de files? Waar zijn de vervuilingsproblemen het grootst en in welke Europese steden is de leefbaarheid het hoogst? En over demografische ontwikkelingen binnen Europa: hoe ziet het met de vergrijzing binnen Europa; hoe lopen de migratiestromen? En over de economie: hoe gaat het met de economische groei van de lidstaten van de EU; waarmee verdienen de Europeanen hun geld. De ruimte in Europa wordt intensief gebruikt. Gunstige natuurlijke omstandigheden maakten Europa tot een grote landbouwproducten. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft wel de hoogste bevolkingsgraad van alle regio's in de wereld. Het toerisme in Europa heeft een grote vlucht genomen. Europeanen gaan niet alleen graag en vaak op reis, maar omgekeerd is Europa ook een geliefde bestemming in de wereld. Er wordt nog altijd een flinke groei verwacht in het aantal verplaatsingen en overnachtingen. Tegelijkertijd kan massatoerisme negatieve gevolgen hebben voor kwetsbare natuurgebieden en cultuurhistorische landschappen. De gemiddelde Europeaan wordt steeds ouder en krijgt steeds minder kinderen. Veel gebieden in Europa vergrijzen, ontgroenen en ontvolken, vooral de plattelandsstreken. In steden gaat dat proces minder snel. Europa is een van 's werelds meest welvarende regio's en heeft een van de grootste interne markten. Deze positie wordt bedreigd door de snelle opkomst van Azië, maar ook door het steeds groter wordende verschil in BBP met de VS. Van een economische gemeenschap van enkele landen is de EU uitgegroeid tot een ware politieke eenheid van 25 landen die op talloze gebieden samenwerken. De effecten van uiteenlopend sectoraal beleid laten zien dat de EU ruimtelijke ontwikkelingen sterk kan beïnvloeden.

Uitgever(s): NAI Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Evers
Anton van Hoorn
Joost Tennekes
Aldert de Vries
Arjan Harbers
Sander Klaver

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
beleid
bevolkingsontwikkeling
economie
milieu
natuur
politiek
ruimtelijke ordening
toerisme
vergrijzing