Visie & Beleidsplein

Ruim baan voor de bal?!

mogelijkheden en voorwaarden voor natuurontwikkeling op en recreatief medegebruik van golfbanen

Apeldoorn, R.C. van, & Boer, T.A. de (2006). Ruim baan voor de bal?!: mogelijkheden en voorwaarden voor natuurontwikkeling op en recreatief medegebruik van golfbanen. Wageningen: Alterra.

In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Utrecht is in het kader van het project 'De bijdrage van golfbanen aan de ontwikkeling van natuur en landschap' onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor grotere golfbanen ten behoeve van natuurontwikkeling en recreatief medegebruik. Voor negen geselecteerde golfbanen is met behulp van documenten en een bezoek geanalyseerd welke ecologische en recreatieve functies deze banen vervullen en of en zo ja, hoe daarmee bij aanleg (ruimtereservering) en beheer rekening is gehouden. Aangegeven wordt onder welke voorwaarden golfbanen een meerwaarde kunnen hebben voor natuur(ontwikkeling) en recreatie ten opzichte van hun omgeving en welke kennis hiervoor noodzakelijk is.

Uitgever(s): Alterra,

Download(s)

Ruim baan voor de bal?! : mogelijkheden en voorwaarden voor natuurontwikkeling op en recreatief medegebruik van golfbanen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

R.C. van Apeldoorn
Tineke de Boer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

golf
natuur
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding