Visie & Beleidsplein

Ruimte van ons allemaal

participeren in beheer van de openbare ruimte

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) (2005). Ruimte van ons allemaal: participeren in beheer van de openbare ruimte. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM).

Een kwart van de oppervlakte van steden is openbare ruimte: straten, parken, plantsoenen, sportvelden, pleinen, woonerven, buurtgroen,... Openbare ruimte maakt steden leefbaar en aantrekkelijk. Het geeft wijken en buurten identiteit, maakt functies bereikbaar en vormt een plek voor ontmoeting, interactie en sociale cohesie. Maar over de kwaliteit van de openbare ruimte maken veel mensen zich zorgen. Veel ligt er maar te liggen. De functie ervan gaat verloren en de overheid lijkt niet (meer) in staat te zijn de ruimte schoon, heel en veilig te houden. Waar velen zich zorgen maken, kunnen velen bijdragen aan de oplossing van het probleem. Gemeenten zijn niet als enige aan zet, maar staan voor de taak om de inzet van meerdere betrokkenen te organiseren. De vraag is: wie regelt wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe kunnen belanghebbenden daarop worden aangesproken? In het IPSV en andere programma's zijn projecten gerealiseerd waar bewoners en andere gebruikersgroepen actief bij het beheer zijn betrokken.

Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM),

Download(s)

Ruimte van ons allemaal : participeren in beheer van de openbare ruimte

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewonersparticipatie
leefomgeving
participatie
ruimtelijke ordening