Visie & Beleidsplein

Belvedere

beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting

Fred Feddes te Amsterdam, & De Rotterdamsche Communicatie Compagnie (1999). Belvedere: beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Den Haag: VNG uitgeverij.

Nederland staat in deze tijd voor grote ruimtelijke opgaven. Dat is niet voor het eerst, noch voor het laatst. Zo ontwikkelt de ruimtelijke inrichting van een land zich, net als bijvoorbeeld de kunsten of de economie, in een proces van voortdurende afwisseling van continuïteit en discontinuïteit, soms traag, dan weer schoksgewijs. Sporen uit de verschillende fasen van deze ontwikkeling zijn ook nu nog te vinden in het landschap, in dorpen en steden, boven en onder de grond. Opvallend is dat tegelijk met de discussie over de inrichting van Nederland het belang van cultuurhistorie als drager van culturele identiteit en als te benutten kwaliteit van de leefomgeving steeds breder wordt onderkend.

Uitgever(s): VNG uitgeverij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Fred Feddes te Amsterdam
De Rotterdamsche Communicatie Compagnie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
cultuur
geschiedenis
leefomgeving
ruimtelijke ordening