Visie & Beleidsplein

Handboek wandelvoorzieningen

planning uitvoering

Diepen, M.B.S. van, & Bakker, J.G. (2002). Handboek wandelvoorzieningen: planning uitvoering. Amersfoort: WIRO.

Dit handboek geeft voorbeelden van de wijzen waarop wandelvoorzieningen in de praktijk ontworpen en ingericht kunnen worden. Het beschrijft de gebruikswensen van wandelaars, de kwaliteitsparameters voor wandelvoorzieningen, de stappen in het ontwerpproces, de voorzieningen op en langs het pad, en het juridisch en planologisch kader waarbinnen wandelvoorzieningen gerealiseerd moeten worden. Daarnaast geeft het handboek een duidelijk handvat voor de onderdelen van het planproces die aan de realisatiefase voorafgaan.

Uitgever(s): WIRO, LAW,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

M.B.S. van Diepen
J.G. Bakker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
wandelen