Visie & Beleidsplein

Sport en onderwijs verbonden

kwalitatief verdiepend onderzoek naar succesfactoren in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen

Werff, H. van der, Wisse, E., & Stuij, M. (2012). Sport en onderwijs verbonden: kwalitatief verdiepend onderzoek naar succesfactoren in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van VWS en OCW (2008) heeft als doel om door versterking van de relatie tussen sport en onderwijs een meer samenhangend en dekkend sport- en beweegaanbod voor de jeugd te realiseren. Dit moet leiden tot een stijging van de sportdeelname en de hoeveelheid beweging onder jongeren (4-17 jaar). Het voorliggende rapport geeft aan in welke mate de vraag naar en het aanbod van sportactiviteiten verzorgd door sportverenigingen voor het onderwijs bij elkaar aansluiten. Ook wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de verschillende kritische factoren die van invloed zijn op het succesvol realiseren van een dergelijk sportaanbod. Uit dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF, blijkt dat de scholieren over het algemeen erg tevreden zijn met het door de sportverenigingen verzorgde aanbod. Zij noemen als sterke punten ten opzichte van de reguliere lessen bewegingsonderwijs de diversiteit en de authenticiteit van de sportbeleving ('echte trainers', waaronder 'helden'; de sportaccommodatie; het sportmateriaal). Niet van sport houden wordt zelden genoemd als reden om niet mee te doen. Ook de scholen zijn doorgaans erg tevreden met de aanvulling op het reguliere bewegingsonderwijs. De sportverenigingen doen vooral mee om de eigen vereniging en sport bekend te maken bij de jeugd en natuurlijk hopen ze dat ze er nieuwe leden door krijgen. Deze ketenaanpak, waarbij het in aanraking komen met sport en minimaal 12 keer op jaarbasis actief (bezig) te zijn een eerste stap is naar een mogelijk lidmaatschap bij een sportaanbieder in de toekomst, is dan ook opgenomen in het toekomstige beleid (Sportagenda 2016).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport en onderwijs verbonden : kwalitatief verdiepend onderzoek naar succesfactoren in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harold van der Werff
Ester Wisse
Mirjam Stuij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
leerlingen
onderwijs
sportaanbod
sportverenigingen