Visie & Beleidsplein

Woonservicegebieden

klaar voor de volgende ronde

Singelenberg, J., Triest, N. van, & Xanten, H. van (2012). Woonservicegebieden: klaar voor de volgende ronde. SEV.

Extramuralisering, de toenemende vergrijzing en de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met behoud van regie over hun eigen leven en de kwaliteit daarvan, vraagt een samenhangende organisatie van wonen, zorg en welzijn. Het woonservicegebied, met zijn overkoepelende en gebiedsgerichte aanpak, lijkt veel kansen te bieden om deze samenhang te realiseren. Drie jaar lang experimenteerde de SEV met tien proeftuinen woonservicegebieden in tien provincies met een aantal ingrediƫnten oftewel bouwstenen van het arrangement, van woonservicegebieden. De Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben onderzoek uitgevoerd naar onder andere het arrangement van de woonservicegebieden, de wensen en ervaringen van ouderen en het effect dat wonen in een woonservicegebied al dan niet heeft op iemands welbevinden en mogelijkheid zelfstandig te wonen. Op basis van de ervaringen in de proeftuinen en de eerste onderzoeksresultaten presenteert de SEV dit advies.

Uitgever(s): SEV,

Download(s)

Woonservicegebieden : klaar voor de volgende ronde

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Singelenberg
Netty van Triest
Hilde van Xanten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
leefomgeving
ruimtelijke ordening
veroudering
wijken
woonservicegebieden