Visie & Beleidsplein

Topsportevenementen als aanjager voor de sportparticipatie

verkennend onderzoek naar de doelen, interventies, en effecten van Le Grand Départ 2010, het WK Tafeltennis 2011 en de World Open Squash 2011

Bedaf, A. van (2012). Topsportevenementen als aanjager voor de sportparticipatie: verkennend onderzoek naar de doelen, interventies, en effecten van Le Grand Départ 2010, het WK Tafeltennis 2011 en de World Open Squash 2011. Utrecht: Mulier Instituut.

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin topsportevenementen de rol van aanjager voor de breedtesport (willen) vervullen door (1) de opgestelde doelen met betrekking tot sportparticipatie in kaart te brengen; (2) te analyseren hoe topsportevenementen dit willen bereiken; (3) of en hoe dit geëvalueerd wordt, en; (4) of de doelen behaald worden. Hoofdvraag luidt dan ook: in hoeverre vervullen topsportevenementen de rol van aanjager voor de breedtesport? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn drie topsportevenementen opgenomen in dit onderzoek: Le Grand Départ 2010, WK Tafeltennis 2011 en de World Open Squash 2011. Voor het in kaart brengen van de aanjaagfunctie van deze topsportevenementen is gebruik gemaakt van het Integrated Change Model (I-Change Model). De resultaten van het onderzoek worden in deze publicatie gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Topsportevenementen als aanjager voor de sportparticipatie : verkennend onderzoek naar de doelen, interventies, en effecten van Le Grand Départ 2010, het WK Tafeltennis 2011 en de World Open Squash 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Aline van Bedaf

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderzoeken
sportbeoefening
topsportevenementen
trickle-down-effect