Visie & Beleidsplein

Visie paard & landschap

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2006). Visie paard & landschap. Den Haag: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De paarden zijn in opmars in het Nederlandse landschap. 17 miljoen keer per jaar wordt in Nederland een buitenrit gemaakt op één van de ca. 400.000 paarden die ons land thans rijk is. Dat is aanzienlijk meer dan een jaar of tien geleden. De paardensector heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft voordelen. De paardenhouderij voorziet in een duidelijke behoefte, zorgt voor mooie beelden in het landschap en geeft de regionale economie een impuls. De breedte van de sector, zowel de bedrijfsmatige als de hobbymatige tak, biedt mogelijkheden voor de toekomst. Aan de andere kant bestaat het risico dat ongecontroleerde groei leidt tot landschappelijke verrommeling met andere vormen van recreatie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou graag zien dat de paardenhouderij bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied, vanuit een economisch, sociaal en landschappelijk oogpunt. In deze publicatie geeft het ministerie aan welke rol voor zichzelf en anderen ziet.

Uitgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Download(s)

Visie paard & landschap

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
paardensporten
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding