Visie & Beleidsplein

Toekomstverkenning watersport

Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie (1990). Toekomstverkenning watersport. Amersfoort: Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie.

Hoewel de sociale en economische betekenis van de watersport sinds 1956 sterk is toegenomen, worden de mogelijkheden die Nederland te bieden heeft voor de watersport nog onvoldoende benut, aldus de Raad. Met het oog op het thema Nederland-Waterland uit de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening is een meer actief beleid gewenst, om onder andere de recreatief-toeristische mogelijkheden van het Nederlandse water beter te benutten. Hiertoe dient de kwaliteit van het watersportproduct verhoogd te worden. Dit kan door maatregelen te treffen om de toegankelijkheid, bereikbaarheid, diversiteit, veiligheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van het water en de watersportvoorzieningen te verhogen. Daarbij heeft de Raad zijn oog gericht op de verbindingen, de oppervlakte bruikbaar vaarwater, de vaste ligplaatsen en passantenplaatsen, de functiedifferentiatie, de relatie met andere sectoren en de organisatorische aspecten.

Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
kwaliteitsmanagement
ruimtelijke ordening
toekomst
vrijetijdsbesteding
watersporten