Visie & Beleidsplein

Knelpuntenanalyse wandelen en fietsen in het landelijk gebied

onderzoeksresultaten

Goossen, C.M. (1991). Knelpuntenanalyse wandelen en fietsen in het landelijk gebied: onderzoeksresultaten. Wageningen: STARING CENTRUM, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied.

Met een empirisch onderzoek in Drenthe en Zuid-Holland worden met een conceptueel model knelpunten geanalyseerd bij het recreatief wandelen en fietsen in het landelijk gebied op regionaal niveau. De belangrijkste knelpunten zijn de verkeershinder, het ontbreken van vrijliggende paden, een slechte bereikbaarheid, en een gebrekkige informatie. Bij het recreatief fietsen zijn drie marktsegmenten gevonden, namelijk ontdekkers, overtuigden en repeteerders.

Uitgever(s): STARING CENTRUM, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

C.M. Goossen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fietsen
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding
wandelen