Visie & Beleidsplein

Samenwerken is mensenwerk

onderzoek naar (duurzame) samenwerking in projecten Buurt-Onderwijs-Sport

Dijk, D. van, Hoyng, J., & Cotterink, R. (2012). Samenwerken is mensenwerk: onderzoek naar (duurzame) samenwerking in projecten Buurt-Onderwijs-Sport. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim.

Dit onderzoek naar samenwerken in het kader van de BOS-impuls is uitgevoerd onder de hoede van het Lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dit lectoraat heeft contact gezocht met NISB om onderzoek te laten verrichten naar samenwerking binnen lopende BOS-projecten. Daaruit kan lering worden getrokken voor het (toekomstige) werk van hbo-studenten in de studierichting S&B Sportmanagement. De volgende beschrijving geeft de relevantie van het onderzoek weer: het verrichten van onderzoek naar samenwerking binnen lopende BOS-projecten om toepasbare kennis te ontwikkelen voor toekomstige hbo S&B beroepsbeoefenaren van de Hogeschool Windesheim.

Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Danny van Dijk
Jeroen Hoyng
Robert Cotterink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurt-onderwijs-sport
ketenaanpak
samenwerking
samenwerkingsverbanden