Visie & Beleidsplein

Van de straat?

de relatie jeugd en openbare ruimte verkend

Karsten, L., Kuiper, E., & Reubsaet, H. (2001). Van de straat?: de relatie jeugd en openbare ruimte verkend. Assen: Koninklijke Van Gorcum & Comp. B.V..

Buiten spelen en rondhangen doe je op straat, op het plein, bij het winkelcentrum, in de speeltuin of gewoon op de stoep voor de deur. Kinderen en jongeren brengen een belangrijk deel van hun vrije tijd door in de openbare ruimte. Toch is de relatie tussen jeugd en openbare ruimte weinig onderzocht. Ook in het jeugdbeleid blijkt weinig aandacht te bestaan voor de betekenis van de inrichting van de buitenruimte voor het welbevinden van jongeren en het voorkomen van uitval. In dit boek zijn Nederlandse en buitenlandse studies naar het gebruik van de openbare ruimte door kinderen en jongeren in verschillende woonmilieus bij elkaar gebracht. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de veranderde sociaal-ruimtelijke context waarin kinderen vandaag de dag opgroeien. Gezinnen zijn kleiner geworden, er is meer geld te besteden, maar ook de culturele achtergrond is diverser geworden. Tegelijkertijd is de openbare ruimte die gebruikt kan worden om anderen te ontmoeten, om te spelen of om gewoon wat rond te hangen vooral in stedelijke woonmilieus beperkt. Verkeersonveiligheid en gevoelens van sociale onveiligheid zijn toegenomen. Hoe gaan kinderen en jongeren met deze veranderingen om, wordt er nog buiten gespeeld en wat is eigenlijk de betekenis van buiten spelen en rondhangen voor de individuele ontwikkeling van kinderen en de sociale cohesie in wijken? Op deze en andere vragen wil dit boek een antwoord geven. Het blijkt veel uit te maken of kinderen opgroeien in suburbane middenklasse wijken of in stedelijke achterstandsgebieden. De diversiteit in het gebruik van de openbare ruimte is groot, maar voor veel kinderen geldt dat de vanzelfsprekendheid waarmee zij buiten spelen of op straat rondhangen afneemt. Dit boek sluit af met aanbevelingen voor verder onderzoek en formuleert ook aandachtspunten voor een ruimtelijk jeugdbeleid en voor ontwerpplannen waarin de jeugd een herkenbare plaats krijgt.

Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum & Comp. B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lia Karsten
Els Kuiper
Hennie Reubsaet

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdbeleid
jongeren
onderzoeken
ruimtelijke ordening
speelruimte