Visie & Beleidsplein

Beleidsnotitie golfterreinen in Noord-Holland

ontwerp

Provinciaal bestuur van Noord-Holland (1988). Beleidsnotitie golfterreinen in Noord-Holland: ontwerp. Haarlem: Provinciaal bestuur van Noord-Holland.

Met het oog op de in het geding zijnde belangen, het grote aantal initiatieven voor de aanleg van nieuwe golfterreinen en de daarbij horende ruimteclaim, kan niet in alle gevallen volstaan worden met een ad hoc benadering van concrete aanvragen voor de aanleg van golfterreinen. Deze notitie beoogt vanuit vooral een ruimtelijke invalshoek een visie op de ontwikkeling van de golfsport en de inpassingsmogelijkheden voor nieuwe golfterreinen in de provincie Noord-Holland te geven. Deze ruimtelijke benadering is in hoofdzaak gericht op het landelijk gebied en dan met name vanuit de belangen van recreatie (en toerisme), natuur, landschap en landbouw. Deze notitie biedt een leidraad voor de wijze waarop vanuit de ruimtelijke ordening, en dan in het bijzonder vanuit de genoemde belangen, initiatieven voor de aanleg van nieuwe golfterreinen kunnen worden benaderd.

Uitgever(s): Provinciaal bestuur van Noord-Holland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provinciaal bestuur van Noord-Holland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
beleidsnota's
golf
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding