Visie & Beleidsplein

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen

resultaten module ouderen 2011

Knaap, E.T.W. van der, Stege, J.P., Nauta, S., & Stubbe, J.H. (2012). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten module ouderen 2011. Leiden: TNO.

TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van de campagne '30minutenbewegen' en in de settingen uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In dit rapport staan de resultaten centraal van de vijfde meting die uitgezet is in het najaar van 2011 in de setting ouderen. Het doel ten aanzien van de setting ouderen is drieledig. Ten eerste wordt met de monitor inzicht verkregen in organisaties die zich richten op beweegstimulering bij ouderen en mensen met een chronische ziekte. Ten tweede wordt de bekendheid en inzet van projecten en -producten gericht op beweegstimulering bij ouderen in kaart gebracht. Ten slotte wordt de bekendheid en inzet van projecten specifiek gericht op valpreventie van ouderen in kaart gebracht. Naast setting ouderen zijn ook de settingen gemeenten, onderwijs en werk onderzocht.

Uitgever(s): TNO,

Download(s)

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen : resultaten module ouderen 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

E.T.W. van der Knaap
Jasper Stege
Steffin Nauta
J.H. Stubbe

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

30minutenbewegen (project)
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
campagne
evaluatie
mensen met een chronische ziekte
monitors
ouderen