Visie & Beleidsplein

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen

resultaten module werk 2011

Stege, J.P., Knaap, E.T.W. van der, Nauta, S., & Stubbe, J.H. (2012). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten module werk 2011. Leiden: TNO.

TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van de campagne '30minutenbewegen' en in de settingen uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In dit rapport staan de resultaten centraal van de vijfde meting die uitgezet is in het najaar van 2011 in de setting werk. Het doel ten aanzien van de setting werk is drieledig. Ten eerste wordt met de monitor inzicht verkregen in de thema's rondom gezondheidsbevordering op de werkplek. Ten tweede wordt de bekendheid en de uitvoering van producten/projecten en campagnes gericht op beweegstimulering bij werknemers in kaart gebracht. Ten slotte worden de verwachtingen die de professionals hebben van de ondersteuning door NISB in kaart gebracht. Naast setting werk zijn ook de settingen onderwijs, ouderen en gemeenten onderzocht.

Uitgever(s): TNO,

Download(s)

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen : resultaten module werk 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jasper Stege
E.T.W. van der Knaap
Steffin Nauta
J.H. Stubbe

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

30minutenbewegen (project)
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
arbeid
campagne
evaluatie
monitors