Visie & Beleidsplein

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen

resultaten module onderwijs 2011

Stege, J.P., Knaap, E.T.W. van der, Nauta, S., & Stubbe, J.H. (2012). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten module onderwijs 2011. Leiden: TNO.

TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van de campagne '30minutenbewegen' en in de settingen uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In dit rapport staan de resultaten centraal van de vijfde meting die uitgezet is in het najaar van 2011 in de setting onderwijs. Het doel van de monitor ten aanzien van de setting onderwijs is drieledig. Ten eerste wordt in de monitor de stand van zaken met betrekking tot sport- en beweegstimulering in het primair onderwijs (PO) is kaart gebracht. Ten tweede wordt de stand van zaken met betrekking tot sport- en beweegstimulering in het voorgezet onderwijs (VO) in kaart gebracht. Ten slotte wordt inzicht verkregen in de ondersteuningsbehoefte op het gebied van sport en bewegen in het primair en voortgezet onderwijs. Naast de setting onderwijs zijn ook de settingen werk, gemeenten en ouderen onderzocht.

Uitgever(s): TNO,

Download(s)

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen : resultaten module onderwijs 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jasper Stege
E.T.W. van der Knaap
Steffin Nauta
J.H. Stubbe

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

30minutenbewegen (project)
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
campagne
evaluatie
monitors
onderwijs