Visie & Beleidsplein

Plankzeilen op hengelsportwater

onderzoek naar hinderervaringen van hengelsportverenigingen

Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) (1984). Plankzeilen op hengelsportwater: onderzoek naar hinderervaringen van hengelsportverenigingen. Amersfoort: Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS).

Een vorm van watersport, die zich stormachtig heeft ontwikkeld is het plankzeilen. Momenteel telt Nederland meer dan een kwart miljoen planken. Door verschillen in gebruik en beleving van water en oevers door plankzeilers en andere waterrecreanten ontstaan op sommige wateren onder bepaalde omstandigheden belangenconfrontaties tussen deze gebruikers. Dit lijkt vooral het geval te zijn tussen plankzeilers en sportvissers. In dit rapport worden de volgende deelonderwerpen behandeld: het viswater waarover een vereniging met hinderproblemen beschikt en de mate waarin dit(deze) water(en) worden bevist; het deel van de beschikbare wateren waarop wordt geplankzeild en in welke mate; de mate en de aard van de hinderproblemen; het type water waarop zich de hinderproblemen voordoen, teneinde over voldoende betrouwbare informatie te kunnen beschikken voor een groter opgezet onderzoek.

Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

conflictbemiddeling
vrijetijdsbesteding
watersporten