Visie & Beleidsplein

Sportcode sportiviteit & respect

laten we sport sportief houden

NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU), & Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) (2002). Sportcode sportiviteit & respect: laten we sport sportief houden. Arnhem: NOC*NSF.

Handboek met de sportcode van NCS, NCSU, NISB, NKS en NOC*NSF, die intensief samenwerken om het Sportiviteit & Respect-beleid in de totale Nederlandse sport een duidelijke plaats te geven, te stimuleren, te ondersteunen en te verbeteren.

Uitgever(s): NOC*NSF,