Visie & Beleidsplein

Toekomstschets inrichting sociaal domein

arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (2012). Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze handreiking biedt een raamwerk voor een nieuwe inrichting van de ondersteuning aan multiprobleemgezinnen. In dit raamwerk worden de voorzieningen opgedeeld in nulde-, eerste- en tweedelijns voorzieningen. 1. De nuldelijns voorziening is gericht op het versterken van bestaande voorzieningen: vrijwilligerswerk, mantelzorg, school, consultatiebureau, sport, cultuur etc. 2. Bij eerstelijns ondersteuning gaat het om gratis toegankelijke individuele ondersteuning aan burgers door professionele medewerkers Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De ondersteuning is gelimiteerd, want individuele ondersteuning is kostbaar. De ondersteuning is gericht op participatie, op werken en actief meedoen. 3. De toegang tot de tweedelijns ondersteuning verloopt via de eerste lijn. Hier vinden we de complexe en/of langdurige zorg. In het verleden werd die zorg veelal buiten de directe leefomgeving van de burger geboden. In de nieuwe situatie zorgt een 'regisseur' voor integrale ondersteuning.

Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Download(s)

Toekomstschets inrichting sociaal domein : arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
gezin
sociaal beleid
sociaal werk
sociale netwerken