Visie & Beleidsplein

Sportief omgaan met onsportief gedrag

Nanninga, M., & Heuvel, M. van den (2007). Sportief omgaan met onsportief gedrag.

In deze case-studie stond de vraag centraal in hoeverre wijkgebonden multifunctionele sportvelden een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van overlast en criminaliteit. In twee wijken in Emmen is de betekenis van multifunctionele sportvelden bestudeerd aan de hand van de methode van realistische evaluatie. Het idee dat een sportveld bijdraagt aan de vermindering van criminaliteit en overlast op basis van verveling, kan door het onderzoek niet worden bevestigd. Het idee dat de oudere jeugd een rolmodel vormt voor de jongere kinderen in de wijk lijkt te kloppen. De betekenis van wijkgebonden (multifunctionele) sportvelden ligt niet zozeer ligt op het terrein van het verminderen of de preventie van criminaliteit c.q. zware vormen van overlast maar veel meer op het terrein van verminderen en preventie van kleine vormen van overlast (door de centralisering van activiteiten), het creƫren van ontmoetingsplekken in het publieke domein en verbetering van de fysieke leefomgeving. Verder blijkt uit de studie dat de velden aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om hun positieve betekenis optimaal te laten zijn.

Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marije Nanninga
Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
criminaliteit
jeugdcriminaliteit
sociale veiligheid
sportvelden