Visie & Beleidsplein

Golf en ruimtelijke ordening

een inventarisatie

Vree, A. de, & Vermeulen, T. (1987). Golf en ruimtelijke ordening: een inventarisatie. Utrecht: Biologiewinkel.

De aanleiding voor het onderzoek vormde de vraag van de Brabantse Milieufederatie om te onderzoeken wat het effect is van Brabantse golfbanen op de natuur. Aangezien de problematiek rondom golfbanen nog vrij onbekend is en zich zeker niet beperkt tot Brabant, is gekozen voor een veel bredere opzet. Er wordt een beeld gegeven van het tot nog toe gevoerde beleid in Nederland en de gevolgen daarvan op natuur en landschap.

Uitgever(s): Biologiewinkel, Interfacultaire vakgroep Milieukunde Rijksuniversiteit Utrecht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anja de Vree
Ton Vermeulen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

golf
milieu
natuur
ruimtelijke ordening
sportbeleid