Visie & Beleidsplein

Evaluatierapport haalbaarheidsstudie Bewegen op afstand met Zorg tv

Hiemstra, A., Boersma, M., Graaf, F. de, & Kroes, G. (2012). Evaluatierapport haalbaarheidsstudie Bewegen op afstand met Zorg tv. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Bewegen op Afstand met Zorg tv is een interactief tv-systeem dat toepasbaar is op groepsniveau in woon-zorgcomplexen en in de wijk. Het stelt ouderen in staat om via webcams in de eigen woning contact te hebben met beweegleiders en fysio-en oefentherapeuten die in een centrale ruimte bewegingslessen verzorgen en die ook weer via een webcam interactief in verbinding staan met de senioren in hun eigen woning. Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de haalbaarheid van dit systeem.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anneke Hiemstra
Martie Boersma
Fenneke de Graaf
Ger Kroes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

e-health
lichaamsbeweging
ouderen
valpreventie