Visie & Beleidsplein

Tussen afkomst en toekomst

etnische categorisering door de overheid

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2012). Tussen afkomst en toekomst: etnische categorisering door de overheid. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Het afgelopen decennium heeft zich een koersverandering in het integratiebeleid voltrokken. Onder het motto 'niet afkomst maar toekomst' is het etnisch-specifieke beleid ingeruild voor een achterstandsbeleid dat niet gebaseerd is op etnische achtergronden. De vraag die daarmee onherroepelijk op de overheid afkomt, is welke consequenties dit heeft voor de manier waarop de overheid etnische groepen categoriseert en registreert. In dit advies voert de Raad een aantal zwaarwegende argumenten aan voor het feit dat de huidige categorisering door de overheid in 'autochtoon', 'westers allochtoon' en 'niet-westers allochtoon' aan revisie toe is. Die argumenten houden verband met de legitimiteit van de categorisering, met het veranderde inzicht in de betekenis van die categorisering voor beleid en met de grenzen van overheidsbevoegdheden. Het staat iedereen in de samenleving vrij om te spreken in etnische termen. Voor de overheid zijn er echter duidelijke begrenzingen, zeker nu het integratiebeleid van karakter is veranderd.

Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO),

Download(s)

Tussen afkomst en toekomst : etnische categorisering door de overheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
integratie