Visie & Beleidsplein

Tijdelijke commissie brede analyse

tussenrapportage

november 2006

Bastings, C., Kuper, W., Voogt, J., Breedveld, K., & Brouwer, B. (2006). Tijdelijke commissie brede analyse: tussenrapportage, november 2006. Enschede: TCBA.

Eind 2005 werd door de ministeries van OCW en VWS de Tijdelijke Commissie Brede Analyse ingesteld. Deze TCBA kreeg als opdracht mee om onderzoek door derden te doen uitvoeren om meer inzicht te verkrijgen in de voorwaarden die nodig zijn om in en rond het onderwijs meer ruimte te creƫren voor sport en bewegen en daarover een samenhangend rapport uit te brengen. Deze brede analyse liep daarmee parallel aan de activiteiten in het kader van de Alliantie School & Sport, samen sterker. Volgens de oorspronkelijke planning wordt de eindrapportage van de TCBA op 1 maart 2007 opgeleverd. Door de val van het kabinet Balkenende II en de vervroegde verkiezingen die daarvan het gevolg zijn, kwam de oorspronkelijke planning van de TCBA onder druk te staan. Daarop is besloten om in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november 2006 een tussenrapportage aan te bieden aan de opdrachtgevers. Deze tussenrapportage doet verslag van de opbrengsten tot op dit moment.

Uitgever(s): TCBA, SLO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

C. Bastings
W. Kuper
Janna Voogt
Koen Breedveld
Berend Brouwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
onderwijs