Visie & Beleidsplein

Kinderen hebben recht op speelruimte

een verkenning van de behoeften aan speelmogelijkheden van kinderen in de woonomgeving en de waarborgen die daarvoor kunnen worden geschapen

Werkgroep Speelruimtewet (1983). Kinderen hebben recht op speelruimte: een verkenning van de behoeften aan speelmogelijkheden van kinderen in de woonomgeving en de waarborgen die daarvoor kunnen worden geschapen. Rotterdam: Werkgroep Speelruimtewet.

De belangrijkste conclusies die dit rapport geeft zijn: speelruimte moet tot de basisbehoeften van kinderen gerekend worden; het recht van kinderen op speelruimte is een sociaal grondrecht; het recht van kinderen op speelruimte dient in de Nederlandse wetgeving te worden vastgelegd; maatschappij en overheid dienen gezamenlijk voorwaarden te scheppen voor spel en ontspanning van het kind; de gemeente is het meest aangewezen overheidsniveau om speelruimtebeleid te voeren; in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, artikel 7, hebben Burgemeester en Wethouders de plicht onderzoek te doen naar de mogelijkheden en wenselijkheden van speelruimte voor kinderen; speelruimte voor kinderen is niet gelijk te stellen met (op zichzelf staande) speelvoorzieningen; kinderen zijn belanghebbenden bij de verdeling en inrichting van de beschikbare ruimte in ons land; kinderen zijn in ons land bijna niet betrokken bij de beslissingen die betrekking hebben op speelruimte; kinderinspraak en -participatie is van groot belang voor kinderen; het onderscheid in speelvoorzieningen voor kinderen van verschillende leeftijdscategorie├źn (tot 6 jaar en 6-12 jaar) is een kerngegeven voor de planning; in Nederland ontbreken juridische waarborgen terwijl de totstandkoming van speelruimte in de woonomgeving wordt gekenmerkt door een informeel karakter; de werkgroep concludeert dat het grote aantal gegevens die hier gerapporteerd wordt een belangrijke basis kan leggen voor een kindvriendelijke stedenbouw en volkshuisvesting; de Werkgroep komt tegelijkertijd tot de conclusie dat er nog lacunes bestaan in de benodigde kennis, zeker wanneer zij in aanmerking neemt de grote verscheidenheid van herkomst van de verzamelde kennis; er lijkt een verband te bestaan tussen speelruimte en vandalisme. Tot slot worden er aanbevelingen gegeven.

Uitgever(s): Werkgroep Speelruimtewet,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep Speelruimtewet

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
kinderen
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
speelruimte