Visie & Beleidsplein

Sportstimuleringsprojekten voor allochtonen

Frey, P. (1989). Sportstimuleringsprojekten voor allochtonen. Arnhem: Nederlandse Sport Federatie (NSF).

Middels onderhavig plan presenteert de NSF haar sportstimuleringsbeleid voor allochtonen. Het plan omvat een tot op het lokale (uitvoerings)niveau gedetailleerd omschreven aantal stappen leidend tot realisatie van de volgende doelen: bevorderen van de sportdeelneming door allochtonen; stimuleren van kadervorming uit allochtone groepen; ontwikkelen van mogelijkheden tot specifieke deskundigheidsbevordering bij zowel allochtoon als autochtoon sportkader.

Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie (NSF),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Peter Frey

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

nieuwe Nederlanders
sportbeleid
sportstimulering