Visie & Beleidsplein

Cijferboek lokaal sportbeleid 2011-2013

Poppel, M. van (2012). Cijferboek lokaal sportbeleid 2011-2013. Brussel: Vlaamse Overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

In het Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2011-2013 vindt u gegevens over het lokale sportbeleid eind 2010. Op basis van een omvangrijke enquête bij de lokale sportdiensten werd veel cijfermateriaal verzameld. Dit levert - dankzij de talrijke sportdiensten die de vragenlijst invulden - heel wat kwalitatieve gegevens op in verband met het gemeentelijke sportbeleid. Waar mogelijk en relevant worden deze cijfers in verband gebracht met de vaststellingen uit de eerste editie van het Cijferboek sport (Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2008-2010) en maatschappelijke en beleidsontwikkelingen. Op deze manier wil het Cijferboek een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van een gemeentelijk sportbeleid. In het Cijferboek wordt een waaier van aspecten van het lokaal sportbeleid behandeld. Zo komt de bestuurlijke organisatie van het lokale sportbeleid (ambtelijke contactpunten sport en het personeel dat er tewerkgesteld wordt, verzelfstandiging) aan bod: het sportbeleid in ruime zin wordt behandeld met onder andere informatie over de activiteiten die sportdiensten organiseren en voor welke doelgroepen, over de samenwerking met andere beleidsdomeinen en de communicatiekanalen die ze gebruiken. Maar ook de sportraden en de sportverenigingen komen uitgebreid aan bod. Hoe is de sportraad samengesteld? Hoeveel sportverenigingen zijn er per 1.000 inwoners? Op welke ondersteuning kunnen sportverenigingen rekenen? Gelijktijdig met de uitgave van deze editie van het Cijferboek sport worden de gegevens op www.cijferboek.be geactualiseerd. Deze website biedt de mogelijkheid om antwoorden van gemeenten te vergelijken. Een andere optie is het vergelijken van de resultaten van een gemeente met het gemiddelde van de resultaten van gemeenten die tot dezelfde categorie behoren. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een vergelijking op jaarbasis te maken.

Uitgever(s): Vlaamse Overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid VZW (ISB),

Download(s)

Cijferboek lokaal sportbeleid 2011-2013

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marjolein van Poppel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid
statistische gegevens