Visie & Beleidsplein

Utrecht monitor 2012

Tromp, R., Hoetjes, G., Paridaen, R., Slob, A., Polman, H., Hastenberg, H. van, ... Scheelbeek, L. (2012). Utrecht monitor 2012. Utrecht: Gemeente Utrecht.

In de Utrecht Monitor wordt de stad jaarlijks op alle gemeentelijke beleidsterreinen gevolgd. De Utrecht Monitor volgt hierbij het gemeentelijk beleid, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. In de Utrecht Monitor is een groot aantal gegevens verwerkt uit administraties van de gemeente en andere instellingen. Hiernaast rapporteert de Utrecht Monitor een groot aantal resultaten uit de in het najaar van 2011 gehouden InwonersenquĂȘte. In de InwonersenquĂȘte wordt aan Utrechters gevraagd wat hun mening is over onderwerpen zoals veiligheid, woongenot, gemeentelijke dienstverlening, onderhoud van hun buurt, openbaar vervoer en cultuuraanbod. Een andere bron voor de mening van Utrechters die in de Utrecht Monitor gebruikt wordt is het Bewonerspanel. Door de economische crisis van de afgelopen jaren is er een trendbreuk ontstaan in verschillende cijfers op de beleidsterreinen economie, wonen en werk en inkomen. In deze monitor worden de cijfers van 1 januari 2012 gebruikt. De meest actuele situatie wordt ook gemonitord door het jaar heen via bijvoorbeeld de Thermometer economische crisis. De Utrecht Monitor is slechts een van de vele (onderzoeks)rapporten die de afdeling Bestuursinformatie publiceert. Andere rapporten zijn bijvoorbeeld de Monitor Krachtwijken, de Vastgoedmonitor, de Armoedemonitor en de Effectmeting re-integratie. Een overzicht van alle publicaties is te vinden op www.utrecht.nl/onderzoek. Daar zijn ook de meeste cijfers uit deze monitor te raadplegen via de online databank WistUdata. Hier zijn de meest recente beschikbare cijfers tot op subwijkniveau en voor meerdere jaren beschikbaar.

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Download(s)

Utrecht monitor 2012

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robin Tromp
Geisje Hoetjes
Rob Paridaen
Anne Slob
Hanneke Polman
Hans van Hastenberg
Henk van den Driessche
Linda Scheelbeek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
gemeentelijk beleid
gemeenten
monitors
statistische gegevens