Visie & Beleidsplein

De sociale staat van de gemeente

lokaal gebruik van de SCP-leefsituatie-index

Boelhouwer, J., & Gilsing, R. (2012). De sociale staat van de gemeente: lokaal gebruik van de SCP-leefsituatie-index. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De SCP-leefsituatie-index (SLI) is door het SCP ontwikkeld om het welzijn van Nederland(ers) in kaart te brengen. In de afgelopen tien jaar is het instrument ook door en in een aantal gemeenten gebruikt om het lokale sociale beleid te ondersteunen. Welke waarde heeft SLI voor het beleid van gemeenten? Kan het fungeren als een signaleringsinstrument voor sociale problematiek in wijken, bij groepen, of op bepaalde domeinen van sociaal beleid? Is de SLI een geschikt instrument om te benchmarken? Kan de SLI gebruikt worden om de outcome van sociaal beleid te bepalen? Is er overlap met andere monitoren? In deze publicatie gaan we in op deze vragen, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

De sociale staat van de gemeente : lokaal gebruik van de SCP-leefsituatie-index

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Boelhouwer
Rob Gilsing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
beleid
gemeenten
leefomgeving
sociaal beleid
welzijn